Referentsid

AS Sillamäe Sadam

René Sirol
Sadamakapten

Täname Dianekta OÜ-d, kelle poolt viidi läbi AS Sillamäe Sadamale kuuluva vedurlaev ARNO peamasina kapitaalremont. Kogu remondiprotsess viidi läbi väga professionaalsel tasemel ning tehtud töö teostati korrektselt ja kvaliteetselt.

AS Sillamäe Sadamat kui tööde tellijat hoiti kogu remondiprotsessi jooksul asjade käiguga kursis. Kahe ettevõtte vaheline kommunikatsioon ja asjaajamine oli tihe ja konstruktiivne, ent samas väga lihtne ning koostöö  meeldiv ja usaldusväärne.

Täname veelkord Dianekta OÜ ning selle töötajaid ja juhtkonda!

ABB

Sven Parras
Service Team Leader

Sageli kasutame Dianekta teenuseid, olid kõigega, kiirusega, töö kvaliteediga rahul.

Soovitame.

AMISCO AS

Andrei Gussarov
Tehnilise osakonna juhataja

Täname Dianekta OÜ-d, kelle poolt teostatud remonditööd on alati läbi viidud professionaalselt ja kvaliteetselt.

Suhtlus kahe ettevõtte vahel on tihe ja asjalik, tellija soove ja vajadusi arvestav.

Jätkame ka edaspidi koostööd Dianekta OÜ-ga, kui peamise partneriga laevade remondi alal.